Ảnh các giải thưởng đã đạt được của Thẩm mỹ Hồng Kông 51 Hàng Gà

Posted 1 CommentPosted in Hình ảnh

Trong suốt hơn 20 năm hoạt động, Thẩm mỹ Hồng Kông 51 Hàng Gà đã đạt được rất nhiều giải thưởng cao quý: Danh hiệu bàn tay vàng, Top 10 doanh nhân tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng, Thương hiệu nổi tiếng thế kỷ 21, Top 100 thương hiệu Sản phẩm chất lượng cao, […]